Đại học Công lập James Cook Singapore được thành lập vào năm 2003 như một phần của kế hoạch quốc tế hóa các hoạt động của James Cook.  JCU Singapore là trường đầu tiên và duy nhất của quốc tế tại Singapore cho đến nay đạt được giải thưởng Edutrust Star – Giải thưởng của Chính phủ Singapore dành cho trường tốt nhất  về chất lượng giáo dục và quản lý.