SHMS là thành viên của Hiệp hội 11 trường quản trị khách sạn tốt nhất của Thụy Sĩ – ASEH và là thành viên lớn nhất trong 4 trường thuộc Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ – SEG. Với uy tín về chất lượng giáo dục toàn cầu, SHMS luôn thu hút hơn 2.000 sinh viên từ trên 60 quốc gia trên thế giới học tập hàng năm tại 2 cơ sở lớn Caux-Montreux và Leysin.