Trường đại học quốc gia Chunbuk là một trong 10 trường đại học công lập hàng đầu tại Hàn Quốc được đặt tại phía Tây nam Cheongju, thủ phú của tỉnh Chungbuk. Từ khi thành lập vào tháng Chín năm 1951, Đại học Quốc gia Chunbuk đã đào tạo hơn 150.000 sinh viên tốt nghiệp, những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội chúng ta ở tầng lớp khác nhau của cuộc sống