Đại học Seoul, được thành lập vào năm 1918 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, là một trong những trường đại học tổng hợp tốt nhất Hàn Quốc và môi trường đào tạo tốt cho tất cả các sinh viên. Bên cạnh đó, trường còn là một tổ chức xã hội,  trường luôn tích cực cống hiến trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, khu vực cũng như đóng góp nhiều thành tựu công nghệ và sáng tạo cho thế giới đô thị hóa