Đại học Zaragoza đặt tại Zaragoza thành lập từ năm 1542 – thủ phủ của khu vực Aragon, nằm giữa hai thành phố lớn là thành phố Madrid và Barcelona. Trường được xếp hạng trong top các trường Đại học công lập hàng đầu ở Châu Âu và có mức học phí Top rẻ nhất được du học sinh quốc tế lựa chọn theo học. Trường có 3 khu học xá chính, đó là: Zaragoza (với 14 trung tâm giáo dục), Huesca (với 5 trung tâm giáo dục) và Turuel ( với 3 trung tâm giáo dục);