Điều kiện nộp hồ sơ cho học bổng du học Hà Lan - Holland Scholarship

Học sinh không mang quốc tịch thuộc cộng đồng chung châu Âu.

Để nhận được học bổng Holland Scholarship, các du học sinh quốc tế không được mang quốc tịch khối cộng đồng chung châu Âu

Học sinh chưa từng theo học tại một trường đại học Hà Lan

Học sinh chưa từng theo học tại bất kì trường đại học nào tại Hà Lan

Học sinh đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của từng trường mà bạn chọn

Bạn cần đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường bạn chọn. Trường bạn chọn tham gia gói học bổng Holland Scholarship

Tỷ lệ đỗ visa 100%

Đặc biệt không cần chứng minh tài chính

 

Holland Scholarship là chương trình gì

48 trường Đại học ở Hà Lan.

Chương trình dành cho sinh trong khối EEA có nguyện vọng học Cử nhân và Thạc sĩ tại 48 trường đại học tại Hà Lan

768 suất học bổng

Gần 768 suất học bổng hấp dẫn đang chờ để được trao cho những ứng viên tài năng nộp hồ sơ thành công

01/02 và 01/05 hàng năm

Học bổng thường vào 01/02 và 01/05 hàng năm.

Một số trường áp dụng Holland Scholarship

Đai học khoa học ứng dụng Wittenborg:

  • Ngành: Kinh tế và quản lý, Quản lý sự kiện, Quản lý dịch vụ tài chính, Marketing và Truyền thông,

     Quản lý bất động sản, Quản lý khách sạn quốc tế, Du lịch quốc tế,...  

Đại học ứng dụng Stenden:

  • Ngành: Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ và thương mại quốc tế, Nghiên cứu quản lý, Quản lý khách sạn,

     Quản lý truyền thông, Quản lý hậu cần quốc tế, Quản lý du lịch quốc tế,...

Đại học khoa học ứng dụng HZ.

  • Ngành: Quản lý học và kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ và kinh doanh quốc tế, Quản lý du lịch, Hóa học  

     Kỹ sư xây dựng Quản lý và kĩ sư công nghiệp, Quản lý Nước và Hậu cần