SMEAG là trường duy nhất được ủy quyền là địa điểm khảo thí và trung tâm tài nguyên IELTS chính thức. Khi theo học tại SMEAG, các bạn học viên hoàn toàn được sử dụng các tài liệu về IELTS mới nhất. SMEAG là học viện anh ngữ quốc tế lớn tại Philippines với 3 cơ sở quen thuộc là Sparta, Classic và Capital tại Cebu, Philippines, trong năm 2015, trường đã mở thêm một campus mới hiện đại và sang trọng dành riêng cho học viên quốc tế.