Qua đây, chúc toàn thể nhân viên Công ty tư vấn du học Vinahure 1 tháng mới ngày càng làm việc hăng say hơn nữa để luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty./