Chương trình liên kết cấp bằng Cử nhân và thạc sĩ tại MDIS 2022

MDIS là một học viện nổi tiếng tại Singapore được nhiều các bạn du học sinh và các bậc phụ huynh tại Việt Nam biết đến. MDIS liên kết với các trường Đại học hàng đầu trên Thế giới để cung cấp các chương trình đa ngành, phù hợp với nhiều bạn sinh viên. Hãy cùng VINAHURE tìm hiểu về chương trình học cấp bằng Đại học, Thạc sỹ tại trường nhé! 

Chương trình cấp bằng của Đại học Bangor, UK 

Bangor University, UK
 Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học – Nghiên cứu Kinh doanh và Tài chính 16 tháng 25,894.00 Tháng 2/2022 – Học xong khóa Diploma tại MDIS ngành Nghiên cứu quản lý hoặc có bằng cấp tương đương
– IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) / IBT 75 (Nghe: 17, Đọc/Viết: 18, Nói: 20 / PTE 56 / Vượt qua bài kiểm tra của MDIS 
Cử nhân Khoa học – Tài chinh và Ngân hàng 25,894.00
Cử nhân Khoa học – Kế toán và tài chính 26,964.00
Thạc sỹ QTKD – chuyên ngành Tiếp thị Quốc tế 12 tháng 25,145.00 Tháng 3/2022 -Từ 21 tuổi trở lên
– Tốt nghiệp Đại học
– IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) / IBT 75 (Nghe: 17, Đọc/Viết: 18, Nói: 20 / PTE 56  / Vượt qua bài kiểm tra của MDIS 
Thạc sỹ QTKD – chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 25,145.00
Thạc sỹ nghệ thuật – ngành Nghiên cứu Giáo dục 15 tháng 25,145.00 – Tháng 6/2022
– Tháng 10/2022

Chương trình cấp bằng của Đại học Edinburgh Napier, UK (Học Online)

Edinburgh Napier, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Marketing
(Học online)
21 tháng 19,934.10 – Tháng 1/2022
– Tháng 5/2022
– Tháng 9/2022
-Bằng Đại học & 2 năm kinh nghiệm việc làm
hoặc Từ 30t trở lên, có 8 năm kinh nghiệm làm việc
–  IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) / IBT 80 (Nghe: 17, Đọc/Viết: 18, Nói: 20 / PTE 56 / Vượt qua bài kiểm tra của MDIS 
Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Lãnh đạo và Đổi mới
(Học online)
Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn
(Học online)
Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản lý Y tế
(Học online)
Thạc sỹ QTKD chuyên ngành Quản lý Sự kiện
(Học online)

Chương trình cấp bằng của Đại học Teesside, UK

Teesside University, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành CNTT
16 tháng 23,005.00 – Tháng 1/2022
– Tháng 5/2022
– Tháng 9/2022
-Học xong Higher Diploma ngành IT / Ethical Hacking and Forensic Investigations Countermeasures
hoặc tương đương (12/12)
– IELTS  6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5)
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành Quản lý chăm sóc sức khỏe
(Top-Up)
9 tháng 14,980.00 Cập nhật sau – Bằng Cử nhân 2 năm về các môn có liên quan đến Sức khỏe.
Hoặc chứng chỉ PEI có liên quan đến ngành Chăm sóc sức khỏe
Hoặc từ 30T trở lên với 8 năm kinh nghiệm việc làm
– IETLS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành An ninh mạng và Mạng lưới
16 tháng 22,470.00 Cập nhật sau -Học xong Higher Diploma ngành IT / Ethical Hacking and Forensic Investigations Countermeasures
hoặc tương đương (12/12)
– IELTS  6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5)
Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Bằng danh dự)
ngành Kỹ thuật Cơ khí (Top-Up)
12 tháng 14,445.00 Cập nhật sau – Từ 18t trở lên, có bằng Polytechnic liên quan đến cơ khí với điểm số từ 55% trở lên
Hoặc bằng Higher International Diploma có liên quan đến cơ khí
Hoặc từ 30T trở lên với 8 năm kinh n ghiệm việc làm.
– IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) hoặc tương đương.
Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật (Bằng danh dự)
ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử (Top-Up)
12 tháng 14,445.00 Cập nhật sau
Cử nhân Kỹ thuật (Bằng danh dự)
ngành Cơ khí
36 tháng 39,590.00 -Tháng 5/2022
-Tháng 9/2022
-Học xong Foundation Diploma ngành Kỹ sư tại MDIS hoặc tương đương
-IELTS 5.5 hoặc tương đương. 
Cử nhân Kỹ thuật (Bằng danh dự)
ngành Điện, Điện tử
36 tháng 39,590.00 Cập nhật sau
Cử nhân Nghệ thuật (Bằng danh dự)
ngành Truyền thông và Quảng cáo Thời trang
18 – 27 tháng -48,150.00 (27 tháng)
– 32,100.00 (18 tháng)
-Tháng 4/2022
– Tháng 10/2022
-27 tháng: Học xong Foundation Diploma ngành Tiếp thị & Thiết kế thời trang tại MDIS
– 18 tháng: Học xong Higher Diploma ngành Tiếp thị & Thiết kế thời trang / Truyền thông & Tiếp thị Thời trang tại MDIS
– IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương
Cử nhân Nghệ thuật (Bằng danh dự)
ngành Sản xuất Truyền thông phát thanh (Top-Up)
16 tháng 26,215.00 -Tháng 6/2022
-Tháng 11/2022
-Bằng Higher Diploma ngành Mass Communication hoặc tương đương.
– IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) hoặc tương đương
Cử nhân Nghệ thuật (Bằng danh dự)
ngành Quản lý Hàng không (Top-Up)
9 tháng 16,050.00 -Tháng 4/2022
-Tháng 10/2022
-Hoàn tất Advanced Diploma ngành Nghiên cứu Quản lý (chuyên ngành: Kế toán và Tài chính) tại MDIS
Hoặc bằng Cử nhân các ngành liên quan đến Du lịch hoặc Kinh doanh
– IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương.
Thạc sỹ Khoa học
ngành An ninh mạng
12 tháng 26,750.00 -Tháng 7/2022
-Tháng 11/2022
-Từ 18t trở lên, có bằng Đại học tương đương.
-IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương
Thạc sỹ Kỹ thuật (bằng danh dự)
ngành Cơ khí
Thông tin chưa được cập nhật
Thạc sỹ Kỹ thuật (bằng danh dự)
ngành Điện và Điện tử
Thông tin chưa được cập nhật

Chương trình cấp bằng của Đại học Leeds Beckett, UK

Leeds Beckett University, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường
36 tháng 36,380.00 Tháng 9/2022 -Hoàn tất CT Foundation Diploma ngành Khoa học Y sinh của MDIS hoặc tương đương.
– IELTS 6.0 (không có kỹ năng dưới 5.5) hoặc tương đương.
Thạc sỹ Khoa học
ngành Sức khỏe và An toàn
12 tháng 32,100.00 Cập nhật sau -Bằng Đại học (Danh dự) chuyên ngành về Sức khỏe / An toàn hoặc một trong các chuyên ngành khác.
-Các ứng viên được IOSH công nhận đủ điều kiện tham gia khóa học ở cấp độ Nâng cao để hoàn thành yếu tố “Research” của khóa học.

Chương trình cấp bằng của Đại học Central Oklahoma, US

University of Central Oklahoma, US
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Thạc sỹ QTKD
(Học online)
16 tháng 30,816.00 -Tháng 1/2022
– Tháng 8/2022
-Bằng ĐH với GPA từ 2.75/4
– IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương

Chương trình cấp bằng của Đại học Northumbria, UK

Northumbria University, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành Công nghệ sinh học
2 – 3 năm -2 năm: 31,297.50
– 3 năm: 45,475.00
Khóa 2 năm: Tháng 3 / Tháng 9
Khóa 3 năm: Tháng 4 / Tháng 10
-IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5
-Khóa 3 năm: Có chứng chỉ Foundation Diploma Quốc tế ngành Khoa học Y sinh hoặc tương đương
-Khóa 2 năm: Có các chứng chỉ Diploma liên quan đến Khoa học Đời sống với điểm số từ 2.5/4
Cử nhân Khoa học (Bằng danh dự)
ngành Khoa học Y sinh
-2 năm: 32,100.00
– 3 năm: 47,615.00
Thạc sỹ Khoa học
ngành Quản lý chăm sóc sức khỏe
12 tháng 26,750.00 Cập nhật sau -Từ 21t trở lên.
-Bằng Đại học Loại 2:2 hoặc tương đương liên quan đến ngành học.
-IELTS 6.5 , không có kỹ năng dưới 6.0 hoặc tương đương
Thạc sỹ ngành Y tế công 26,750.00

Chương trình cấp bằng của Đại học Sunderland, UK

University of Sunderland, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học (Danh dự)
ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn Quốc tế (Top-Up)
9 tháng 18,725.00 -Tháng 2, Tháng 4 và Tháng 8 4/2022 -Hoàn tất CT Advanced Diploma ngành Nghiên cứu Quản lý (QTKD) của MDIS
– Hoặc bằng cao đẳng có liên quan đến Du lịch, khách sạn, sự kiện, quản lý, kinh tế từ các trường cao đẳng bách khoa địa phương.
– IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
ngành Truyền thông, Văn hóa, Giao tiếp
9 đến 18 tháng 15,301.00 (9 tháng) -Tháng 3, Tháng 9/2022 -Khóa 9 tháng: Học xong CT Advanced Diploma ngành Mass Communications của MDIS
– Khóa 18 tháng:Học xong CT Foundation Diploma ngành Mass Communications của MDIS
IELTS 6.0 trở lên, không có kỹ năng dưới 5.5
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
ngành  Sản phẩm thời trang và Khuyến mãi
18 tháng 26,750.00 -Tháng 4/2022
– Tháng 10/2022
-Hoàn tất CT Higher Diploma ngành Thiết kế thời trang & Marketing của MDIS hoặc có bằng Diploma liên quan đến thời trang tương đương.
-IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 hoặc tương đương
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
ngành Kinh doanh và Tiếp thị (Top-Up)
9 tháng 17,120.00 -Tháng 3, Tháng 6 và Tháng 11/2022 -Hoàn tất CT Advanced Diploma ngành Nghiên cứu Quản lý (QTKD / Kế toán và Tài chính) của MDIS
-Hoặc có bằng Diploma liên quan đến Kinh doanh
– IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự)
ngành Kế toán và Quản lý tài chính (Top-Up)
9 tháng 17,120.00 Cập nhật sau
Thạc sỹ Khoa học
ngành Du lịch & Khách sạn
12 tháng 21,400.00 Tháng 3, tháng 7/2022 -19T trở lên, có bằng ĐH phù hợp đạt loại Khá trở lên
– IELTS 6.0, không có kỹ năng dưới 5.5 
Thạc sỹ Khoa học
ngành Quản lý Dự án
12 tháng 23,005.00 Cập nhật sau
Thạc sỹ QTKD
ngành Quản lý chuỗi cung ứng
12 tháng 27,820.00 -Tháng 1 và Tháng 9/2022
Thạc sỹ QTKD
ngành Quản lý nguồn nhân lực
12 tháng 27,820.00
Thạc sỹ QTKD  12 tháng 27,820.00 -Tháng 1, Tháng 5 và Tháng 9/2022

Chương trình cấp bằng của Đại học Roehampton, UK

University of Roehampton, UK
Chương trình học Thời gian học Học phí (SGD) Nhập học Yêu cầu
Cử nhân Khoa học (danh dự)
ngành Khoa học Tâm lý & Hành Vi
12- 27 tháng 22,684.00 (12 tháng) Tháng 6 & Tháng 8/2022 -Hoàn tất CT Foundation Diploma tại MDIS hoặc tương đương (27 tháng)
-Hoàn tất CT Diploma có liên quan đến ngành Tâm lý học (12 tháng)
Cử nhân Khoa học (danh dự)
ngành Khoa học Dinh dưỡng
36 tháng 41,730.00 Tháng 2/2022 -Hoàn tất CT Foundation Diploma tại MDIS hoặc tương đương 

Để biết thêm thông tin chi tiết về DU HỌC SINGAPORE, các khóa học và học bổng hiện có, vui lòng liên hệ cho VINAHURE.  

Công ty tư vấn du học Vinahure được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép thành lập vào ngày 16 tháng 08 năm 2006, đến nay đã có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực du học.

Từ đó đến nay, Vinahure không ngừng nỗ lực để mang lại cho các bạn học sinh những chương trình du học tốt nhất. Với phương châm làm việc “tận tâm – chuyên nghiệp”, Vinahure là lựa chọn của rất nhiều các bạn du học sinh Việt Nam. Hơn thế, sau khi hoàn thành hồ sơ cùng Vinahure các bạn cũng đã giới thiệu rất nhiều người quen, bạn bè cùng trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra  Vinahure là một trong số ít những đơn vị tư vấn du học được cấp phép chính thức của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội  từ năm 2007.

Không ngừng cải thiện, không ngừng phát triển mong muốn mang đến cho du học sinh những dịch vụ tốt nhất. Vinahure đã mở nhiều văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam, bất kỳ khi nào bạn cần, vui lòng ghé qua văn phòng gần nhất của chúng tôi tại một trong những địa chỉ dưới đây:

  • Tại TP.Hà Nội: Số 176 đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
  • Tại TP.Đà Nẵng: Tòa PVcombank, Đường 30/4, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Tại TP.Hồ Chí Minh: Số 344 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

 

 

Tìm kiếm khóa học
Tác giả
admin
admin

Câu hỏi thường gặp

Bình luận bài viết

NAME *
EMAIL *
Website

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

tikpornvideos.com madelyn marie gets some hard pounding sex. www.porncavehd.com
Photo landscape
ClosePhoto landscape
ClosePhoto portrait